Danas smo otvoreni od 09.00 do 21.00
promotion_of_development_of_solar_energy_in_bh-_solar_therm.jpg Galerija (+2)

International Management Group

Ured International Management Group nalazi se na prvoj etaži ARIA mall-a. Osnovana 1994. na inicijativu UNHCR-a, kao ad hoc tehnička grupa za rješavanje specifičnih tehničkih i infrastrukturnih problema s kojima se suočava populacija u Bosni i Hercegovini u jeku sukoba. Uz financijsku i nematerijalnu popodršku ECHO, UNHCR-a i nekoliko zemalja (*) - uglavnom, ali ne samo zemalja članica EU - IMG vrši procjenu štete načinjene bosanskoj infrastrukturi te daje preporuke i prijedloge za njihovo otklanjanje.

IMG nastoji odgovoriti na potrebe zemlja koje dobijaju podršku. IMG djelujei u projektima koji obuhvataju sljedeće segmente: energija, ruralni razvoj, voda i sanitarni uvjeti, obrazovanje i promicanje dobrog upravljanja, promicanje malih i srednjih poduzeća itd.