Danas smo otvoreni od 09.00 do 21.00
23843502_2016449505038884_4928829784075132574_n.jpg Galerija (+3)

BH Telecom

BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja telekomunikacijskih usluga: fiksne, mobilne i internet mreže.

BH Telecom pruža u svim segmentima društva prednosti najsavremenijih telekomunikacijskih rješenja primjerenih potrebama sve zahtjevnijeg tržišta, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi.

Osnovne usluge koje pruža temelje se na fiksnoj i mobilnoj telefonskoj mreži, te širokopojasnom xDSL pristupu Internetu i triple play usluzi mojaTV.