Danas smo otvoreni od 09.00 do 21.00
271715464_576039290427607_745711588797973524_n.jpg Galerija (+3)

BBI Centar zaštićen najnaprednijom ZOONO antimikrobnom zaštitom od virusa i bakterija

BBI Centar je od sada zaštićen uz najnapredniju ZOONO antimikrobnu zaštitu od virusa i bakterija sa produženim djelovanjem.

Sve površine visokog rizika kao što su rukohvati, pokretne stepenice, liftovi, bankomati, toaleti, stolovi, itd. su tretirane sa ZOONO zaštitom koja nakon aplikacije i sušenja formira antimikrobni sloj postojan do 30 dana.

Ovaj sloj sprječava ponovnu kontaminaciju površina virusima i bakterijama, ali i prenos i širenje prilikom kontakta.

Neka Vaš boravak u prostoru BBI Centra bude ugodan i bezbijedan!

Zadnje vijesti

Discover our latest news, sales & events