Danas smo otvoreni od 09.00 do 21.00
Aplikacija za event

Aplikacija za event

Zahvaljujemo Vam što ste nas prepoznali kao potencijalnog partnera u realizaciji Vašeg projekta ili prijedloga saradnje. S obzirom na veliki broj emailova koje svakodnevno primamo, ovim putem Vas obavještavamo da ćemo Vaš prijedlog pažljivo razmotriti, a odgovor sa detaljnim instrukcijama možete očekivati najkasnije za 10 dana.

1669214672-event-i.jpg

Aplikacija za event

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje!

(1). Obavezno angažiranje zaštitarske agencije Securitas ukoliko je broj učesnika veći od 100 - Securitas je ovlaštena zaštitarska agencija BBI Centra i mora obezbjeđivati sve veće skupove na Trgu kako bi koordinacija zaštite na Trgu i u samom objektu BBI Centra bila zadovoljavajuća. Obavezno angažiranje zaštitarske agencije Securitas ukoliko se postavka opreme (bina) vrši ranije, prije samog događaja, kako bi oprema u noćnim satima bila bezbjedna.

(2). Samo ukoliko organizator el. energiju ne može obezbijediti od JP EP Elektroprivreda BiH